Bioinspired, Strong, and Tough Nanostructured Poly(vinyl alcohol)/Inositol Composites: How Hydrogen-Bond Cross-Linking Works?

Xu, Xiaodong; Li, Lujuan; Seraji, Seyed Mohsen; Liu, Lei; Jiang, Zhen; Xu, Zhiguang; Li, Xin; Zhao, Sheng; Wang, Hao; Song, Pingan (Corresponding author)

Washington, DC : American Chemical Society (2021)
Fachzeitschriftenartikel

In: Macromolecules
Band: 54
Heft: 20
Seite(n)/Artikel-Nr.: 9510-9521

Identifikationsnummern