Substantially reduced production time and molecular imaging of a biohybrid tissue engineered vascular graft

Mohapatra, Saurav Ranjan; Rama, Elena; Melcher, Christoph; Apel, Christian; Kiessling, Fabian; Jockenhövel, Stefan

Berlin [u.a.] : de Gruyter (2022)
Abstract, Fachzeitschriftenartikel

In: Biomedical engineering
Band: 67
Heft: s1
Seite(n)/Artikel-Nr.: 184-184

Identifikationsnummern

Quellen