Organoglas

Brüll, Robert (Corresponding author)

Frankfurt am Main : AVK Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe (2018)
Contribution to a book

In: AVK-Innovationspreis 2018 = AVK Innovation Award 2018
Page(s)/Article-Nr.: 15-15

Identifier